PhD. Krzysztof Sidorowicz – Specialist in Oral Surgery,
publications:

1. Jerzy Sokalski, Krzysztof Sidorowicz, Barbara Biedziak, Agnieszka Maria Pernak
"Case report of reinclusion of permanent molar tooth"
Dental and Medical problems 2006
2. Krzysztof Sidorowicz, Jerzy Sokalski
"Ambulatoryjne postępowanie stomatologiczne u pacjentów leczonych chemio i radioterapią"
Dental Forum 2007
3. K. Sidorowicz, J. Sokalski, B.Czarnecka
"Evaluation of sealing ability of a new phosphate cement with hydroxyapatite AGATOS HA, used in resected teeth"
"Polish Journal of Environmental Stu dies" 2007
4. K. Sidorowicz, J. Sokalski
"Fractures of implants in Osteoplant Hex system - own cases presentation"
"Polish Journal of Environmental Studies" 2007
5. J. Kukuła, K. Sidorowicz, J. Sokalski
"Ocena porównawcza przyszyjkowego zaniku kostnego w metodzie płatowej i bezpłatowej implantacji w systemie Osteoplant Hex"
Implantoprotetyka 2007,VIII,15-20
Prace prezentowane w formie plakatu:
1. Sidorowicz K., Sokalski J.
"Kliniczna i radiologiczna ocena mostów protetycznych łączących implanty z zębami własnymi pacjenta" - EPA 2005
2. Kukuła J., Sołkiewicz E., Sidorowicz K.
"Zastosowanie lasera Erbowo - Yagowego w wybranych zabiegach chirurgii stomatologicznej" - SALDENT 2005
3.Sidorowicz K., Pernak A.
"Przypadek reinkluzji stałego zęba trzonowego - postepowanie chirurgiczne" - SALDENT 2006
4. Sidorowicz K., Pernak A., Biedziak B., Zabel M., Kulczyk T.
"Zaburzenia zgryzowe w infraokluzji stałych zębów trzonowych" - SALDENT 2006
Wybrane certyfikaty:

UE